PALVELUT

Isännöitsijän vähimmäistehtävä asunto-osakeyhtiössä on taloyhtiön hallinnosta huolehtiminen asunto-osakeyhtiölain sekä taloyhtiön hallituksen antamien ohjeiden ja määräysten mukaisesti. Lisäksi isännöitsijä huolehtii, että kirjanpito on lainmukainen ja varainhoito luotettavalla tavalla järjestetty. Haluamme näiden lisäksi tarjota asiakkaillemme lisäpalveluja taloyhtiön asukkaiden viihtyvyyden ja turvallisuuden parantamiseksi.

ISÄNNÖINTI

Asiakaspalvelua asiakkaan toiveiden mukaisesti. Teemme päätökset yhdessä ja ymmärretysti.

Isännöitsijän vähimmäistehtävä asunto-osakeyhtiössä on taloyhtiön juoksevasta hallinnosta huolehtiminen taloyhtiön hallituksen antamien ohjeiden ja määräysten mukaisesti. Lisäksi isännöitsijä huolehtii, että kirjanpito on lainmukainen ja varainhoito luotettavalla tavalla järjestetty. Haluamme näiden lisäksi tarjota asiakkaillemme lisäpalveluja taloyhtiön asukkaiden viihtyvyyden ja
turvallisuuden parantamiseksi.


Isännöintipalvelulla tarkoitamme em. mukaisesti taloyhtiön, sen asukkaiden, osakkaiden ja hallituksen auttamista hallinnollisissa ja teknisissä asioissa. Teemme aktiivista yhteistyötä taloyhtiön hallituksen kanssa. Näin tiedonkulku osakkaille ja asukkaille on jouhevaa ja lopputulos aina kumpiakin miellyttävä.


Isännöinnissä meille on tärkeää asiakaspalvelu. Se heijastuu siihen, että meistä pidetään ja meihin luotetaan. Palvelutiimimme ja kattavan asiantuntijaverkoston kanssa selviämme haastavampienkin hankkeiden luotettavasta läpiviennistä. Palvelumallimme varmistaa, että asunto-osakeyhtiöiden asioiden hoidossa on aina käytettävissä paras osaaminen ja koko tiimimme asiantuntijuus.


Tavoitteemme on siis tuottaa luotettavia ja asiantuntevia palveluita jokakodin asumiseen.


Kuulumme Suomen Isännöintiliittoon ja noudatamme toiminnassamme Isännöintiliiton eettisiä ohjeita, joita voitte tarkastella seuraavan linkin takaa:

TALOUSHALLINNON TEHTÄVÄT

Taloushallinnon tehtäviimme kuuluvat taloyhtiön budjetin, kirjanpidon ja rahoituslaskelmien laatiminen, vastike- ja vuokravalvonta sekä maksuliikenteen hoito. Huolehdimme lisäksi taloyhtiön veroilmoituksen laatimisesta ja yhteydenpidosta veroviranomaisiin.

Suoritamme edellä mainitut tehtävät luotettavasti ja ammattitaitoisesti. Tämä takaa sen, että taloyhtiön ja sen asioiden hoitaminen on sujuvaa ja tarkoituksenmukaista. Käytämme uusia ja turvallisia laitteita ja ohjelmia. Niiden ansiosta talousasiat pysyvät meidän ja taloyhtiön hallituksen hallinnassa. Esimerkkinä niin tilinpäätökset kuin lainaosuuslaskelmatkin saadaan toimitettua asiakkaalle nopeasti ja joustavasti omasta järjestelmästämme.

TALOYHTIÖN LAKISÄÄTEISET JA MUUT VELVOITTEET

Pelastussuunnitelma / Turvallisuussuunnitelma / Energiatodistus

Laadimme taloyhtiön lakisääteisen pelastussuunnitelman ja energiatodistuksen ammattitaidolla yhteistyössä tilaajan kanssa. Teemme myös turvallisuussuunnitelmia turvallisuusalan osaajien kanssa.

Laadittuamme pelastus- tai turvallisuussuunnitelman ohjeistamme asiakkaan sen seurantaan ja ylläpitoon. Näin pelastus- ja turvallisuusasiat tulevat asiakkaan näkökulmasta läheisemmiksi jokapäiväistä elämää ja asumista. Toimitamme pelastus- ja turvallisuussuunnitelmat kirjallisena versiona erillisessä kansiossa sekä lisäksi sähköisenä versiona, joita asiakas pystyy itse jatkossa muokkaamaan ja täydentämään.

Annamme mielellämme tarkempia tietoja taloyhtiön hallituksen vastuulla olevasta velvollisuudesta laatia pelastussuunnitelma. Kerromme, mitä pelastussuunnitelman laatiminen edellyttää ja miten suunnitelmasta voi olla myös konkreettista hyötyä taloyhtiön asukkaille. Tarkempia tietoja pelastus- ja turvallisuussuunnitelmista löydätte alla olevien linkkien kautta.

Pelastuslaki

Valtioneuvoston asetus pelastustoimesta

TARJOAMME KIRJANPITOPALVELUITA MYÖS MUILLE KUIN ASUNTO-OSAKEYHTIÖILLE

Lisätietoja antaa yhtiömme toimitusjohtaja, kirjanpitäjä Janne Kukkonen.

TILAA TARJOUSPYYNTÖ ISÄNNÖINNISTÄ

Tarvitseeko taloyhtiösi laadukasta isännöintiä? Täytä tarjouspyyntö verkossa alla olevasta napista ja palaamme teille mahdollisimman nopeasti.

TÄYTÄ TARJOUSPYYNTÖ